Klimatyzacja

Nasza firma oferuje okresowe przeglądy i naprawy klimatyzacji oraz odgrzybianie i usuwanie zapachów z układu wentylacji pojazdu. Obsługujemy również układy z nowym czynnikiem 1234yf.  Przegląd klimatyzacji obejmuje następujące czynności:

  • odciągnięcie starego czynnika i oleju z układu ;
  • sprawdzenie szczelności układu podciśnieniem lub w uzasadnionych przypadkach azotem ;
  • usunięcie wilgoci z układu ;
  • napełnienie układu nowym czynnikiem i olejem ;
  • kontrolę działania i sprawdzenie wydajności układu ;
  •  

Przeglądu klimatyzacji należy dokonywać co 2 lata lub zawsze w przypadku zastrzeżeń co do sprawności układu. Dokonujemy napraw kompresorów, nie wykonujemy napraw elektronicznych systemów sterowania klimatyzacją. Układ wentylacji serwisuje się raz w roku. Polega to na wymianie filtra wentylacji oraz odgrzybieniu i usunięciu zapachów z układu. Jest to istotny zabieg ponieważ rozwijające się w tym układzie bakterie i grzyby mogą by przyczyną alergii lub łzawienia oczu.
   Odgrzybianie i usunięcie zapachów przeprowadzamy przy użyciu generatora ozonu lub metodą ultradźwiękową. W tej drugiej metodzie specjalny płyn dezynfekujący jest rozbijany ultradźwiękami na bardzo małe elementy, które w formie mgły krążą po wszystkich kanałach, którymi jest rozprowadzane powietrze w pojeździe.


Zapraszamy !!