Nasza firma oferuje okresowe przeglądy i naprawy klimatyzacji oraz odgrzybianie i usuwanie zapachów z układu wentylacji pojazdu. Przegląd klimatyzacji obejmuje następujące czynności:

Przeglądu klimatyzacji należy dokonywać co 2 lata lub zawsze w przypadku zastrzeżeń co do sprawności układu.  Dokonujemy napraw kompresorów, nie wykonujemy napraw elektronicznych systemów sterowania klimatyzacją. Układ wentylacji serwisuje się raz w roku. Polega to na wymianie filtra wentylacji oraz odgrzybieniu i usunięciu zapachów z układu. Jest to istotny zabieg ponieważ rozwijające się w tym układzie bakterie i grzyby mogą by przyczyną alergii lub łzawienia oczu.
   Odgrzybianie i usunięcie zapachów przeprowadzamy bardzo skuteczną metodą ultradźwiękową. W metodzie tej specjalny płyn dezynfekujący jest rozbijany ultradźwiękami na bardzo małe elementy, które w formie mgły krążą po wszystkich kanałach, którymi jest rozprowadzane powietrze w pojeździe.
Zapraszamy !!